GetAttr-funktion

Returnerar ett bitmönster som identifierar filtypen eller namnet pÄ en volym eller katalog.

Syntax:

GetAttr (Text As String)

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck som innehÄller en otvetydig filangivelse. Du kan Àven anvÀnda URL-notation.

Den hÀr funktionen bestÀmmer attribut för en angiven fil och returnerar ett bitmönster som kan hjÀlpa dig identifiera följande filattribut:

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

53 Filen hittas inte

VĂ€rde

Namngiven konstant

VĂ€rde

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normala filer.

ATTR_READONLY

1

Skrivskyddade filer.

ATTR_HIDDEN

2

Dold fil

ATTR_SYSTEM

4

Systemfil

ATTR_VOLUME

8

Returnerar namnet pÄ volymen

ATTR_DIRECTORY

16

Returnerar endast namnet pÄ katalogen.

ATTR_ARCHIVE

32

Filen har Àndrats sedan den senast sÀkerhetskopierades (arkivbit).


Om du vill veta om en bit i en attributbyte Àr bestÀmd anvÀnder du följande sökmetod:

Exempel:

Sub ExampleSetGetAttr

On Error Goto ErrorHandler ' Definiera mÄl för felhanterare

 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"

 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0

 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1

 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )

 End

ErrorHandler:

 Print Error

 End

End Sub