FileLen-funktion

Returnerar lÀngden pÄ en fil i byte.

Syntax:

FileLen (Text As String)

ReturvÀrde:

Long

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck som innehÄller en otvetydig filangivelse. Du kan Àven anvÀnda URL-notation.

Den hÀr funktionen bestÀmmer lÀngden pÄ en fil. Om FileLen-funktionen anropas för en öppen fil returneras filens lÀngd innan den öppnades. Om du vill bestÀmma den aktuella fillÀngden för en öppen fil anvÀnder du Lof-funktionen.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleFileLen

    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")

End Sub