FileAttr Function

Returnerar åtkomstläge eller filåtkomstnummer för en fil som är öppnad med en Open-sats. Filåtkomstnumret är beroende av operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

Symbolen Info

Om du använder ett 32-bitars operativsystem kan du inte använda FileAttr-funktionen för att bestämma filåtkomstnummer.


Se √§ven: √Ėppna

Syntax:

FileAttr (FileNumber As Integer, Attribute As Integer)

Returvärde:

Integer

Parametrar:

FileNumber: Numret på den fil som öppnades med en Open-sats.

Attribut: Heltalsuttryck som anger vilken typ av filinformation som ska returneras. Följande värden är möjliga:

1: FileAttr-funktionen anger filens åtkomstläge.

2: FileAttr-funktionen returnerar operativsystemets filåtkomstnummer.

Om du anger ett parameterattribut med värdet 1 gäller följande returvärden:

1 - INPUT (filen är öppen för inmatning)

2 - OUTPUT (filen är öppen för utmatning)

4 - RANDOM (filen är öppen för direktåtkomst)

8 - APPEND (filen är öppen för tillägg)

32 - BINARY (filen är öppen i binärläge).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

52 Ogiltigt filnamn eller filnummer

Exempel:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Det här är en textrad"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Åtkomstläge"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"Filattribut"

  Close #iNumber

End Sub