Dir-funktion

Returnerar namnet pÄ en fil, en katalog eller alla filer och kataloger pÄ en enhet eller i en katalog som motsvarar den angivna sökvÀgen.

Syntax:

Dir [(Text As String) [, Attrib As Integer]]

ReturvÀrde:

String

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck som anger sökvÀg, katalog eller fil. Det hÀr argumentet kan bara anges första gÄngen du anropar Dir-funktionen. Om du vill kan du ange sökvÀgen i URL-notation.

Attrib: Ett heltalsuttryck som anger filattribut bitvis. Funktionen Dir returnerar bara filer eller kataloger som motsvarar de angivna attributen. Du kan kombinera flera attribut genom att lÀgga till följande attributvÀrden:

0 : Normala filer.

16 : Returnerar endast namnet pÄ katalogen.

AnvÀnd det hÀr attributet för att kontrollera om en fil eller en katalog existerar, eller för att bestÀmma alla filer och mappar i en viss katalog.

Du kontrollerar om en fil existerar genom att ange filens fullstÀndiga sökvÀg och namn. Om filen eller katalogen inte existerar returnerar funktionen Dir en strÀng med lÀngden noll ("").

Om du vill generera en lista över alla befintliga filer i en viss katalog gör du pÄ följande sÀtt: Den första gÄngen du anropar Dir-funktionen anger du fullstÀndig sökvÀg till filerna, t.ex.: "D:\Filer\*.ods. Om sökvÀgen Àr korrekt och sökningen pÄtrÀffar minst en fil, sÄ returnerar Dir-funktionen namnet pÄ den första fil som motsvarar sökvÀgen. Om du vill att ytterligare filnamn som motsvarar sökvÀgen ska returneras anropar du Dir igen, men utan argument.

Om du vill att bara kataloger returneras anvÀnder du attributparametern. Samma sak gÀller om du vill bestÀmma namnet pÄ en volym (t.ex. en hÄrddiskpartition).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

53 Filen hittas inte

Exempel:

Sub ExampleDir

' Visar alla filer och kataloger

Dim sPath As String

Dim sDir As String, sValue As String

  sDir="Kataloger:"

  sPath = CurDir

  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)

  Do

    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then

      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then

        ' HĂ€mta katalogerna

        sDir = sDir & chr(13) & sValue

      End If

    End If

    sValue = Dir$

  Loop Until sValue = ""

  MsgBox sDir,0,sPath

End Sub