CurDir-funktion

Returnerar en variantstrÀng som representerar aktuell sökvÀg till den angivna enheten.

Varningssymbol

Detta uttryck fungerar för nÀrvarande inte enligt dokumentationen. Se detta problem för mer information.


Syntax:

CurDir [(Text As String)]

ReturvÀrde:

String

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck som anger en befintlig enhet (t.ex. "C" för den första partitionen av den första hÄrddisken).

Om ingen enhet anges eller om enheten Àr en strÀng med lÀngden noll (""), sÄ returnerar CurDir den aktuella enhetens sökvÀg. LibreOffice Basic rapporterar ett fel om enhetsbeskrivningens syntax Àr felaktig, enheten inte existerar eller om enhetens bokstavsbeteckning kommer efter den bokstav som definieras med Lastdrive-satsen i CONFIG.SYS.

Funktionen Àr inte versalkÀnslig.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

68 Enheten Àr inte tillgÀnglig

7 Inte tillrÀckligt minne

51 Internt fel

Exempel:

Sub ExampleCurDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub