Öppna och stänga filer

Stäng uttryck

Stänger en angiven fil som är öppnad med en Open-sats.

FreeFile-funktion

Returnerar nästa tillgängliga filnummer för att öppna en fil. Använd den här funktionen för att öppna en fil med ett filnummer som inte redan används av en öppen fil.

Öppna uttryck

Öppnar en datakanal.

Återställ uttryck

Stänger alla öppna filer och skriver innehållet i alla filbuffertar till hårddisken.