Färgfunktioner

I detta avsnitt beskrivs alla funktioner som används för att definiera färger.

Blå funktion

Returnerar den blå komponenten i en given färgkod.

Grön funktion

Returnerar den gröna komponenten i en given färgkod.

Röd funktion

Returnerar den röda komponenten i en given färgkod.

QB-färg funktion

Returnerar den RGB-färgkod som motsvarar en färgkod i äldre MS-DOS-baserade programmeringssystem.

RGB-funktion

Returnerar en färgkod med en röd, en grön och en blå komponent.