Bildskärmsfunktioner

I detta avsnitt beskrivs runtime-funktioner som används för att visa information på skärmen.

MsgBox-uttryck

Visar en dialogruta som innehåller ett meddelande.

MsgBox-Funktion

En dialogruta som innehåller ett meddelande visas och ett värde returneras.

Utskriftsuttryck

De angivna strängarna eller numeriska uttrycken visas i en dialogruta eller sparas i en fil.