Runtime-funktioner

I detta avsnitt beskrivs runtime-funktioner i LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

In- och utmatningsfunktioner för bildskÀrm

I detta avsnitt beskrivs runtime-funktioner som anvÀnds för att visa dialogrutor för in- och utmaning av data.

In- och utmatningsfunktioner för filer

Funktionerna i den hÀr kategorin anvÀnds för att skapa och hantera datafiler.

Datum- och tidsfunktioner

AnvÀnd de uttryck och funktioner som beskrivs hÀr för att utföra datum- och tidsberÀkningar.

Felhanteringsfunktioner

Följande instruktioner och funktioner anvÀnds för att definiera hur LibreOffice Basic hanterar felkoder.

Logiska operatorer

Följande logiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

Matematiska operatorer

Följande matematiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

Numeriska funktioner

Följande numeriska funktioner utför berÀkningar. Matematiska och logiska operatorer beskrivs i ett sÀrskilt avsnitt. Funktioner skiljer sig frÄn operatorer pÄ sÄ sÀtt att en funktion skickar argument och returnerar ett resultat, medan en operator kombinerar tvÄ numeriska uttryck och returnerar ett resultat.

Styra programkörningen

Följande uttryck anvÀnds för att styra körningen av ett program.

Variabler

Följande uttryck och funktioner anvÀnds i samband med variabler. Du kan anvÀnda dessa funktioner för att deklarera eller definiera variabler, för att konvertera variabler frÄn en typ till en annan eller för att faststÀlla en variabels typ.

JÀmförelseoperatorer

Nedan beskrivs de jÀmförelseoperatorer som Àr tillgÀngliga.

StrÀngar

Följande instruktioner och funktioner anvÀnds i samband med strÀngar.

Andra kommandon

Det hÀr Àr en lista över funktioner och satser som inte tillhör andra kategorier.