Visa en dialogruta med programkod

I LibreOffice BASIC-fönstret för en dialogruta som du skapat avslutar du dialogredigeraren genom att klicka på namnfliken för modulen som dialogrutan har tilldelats. Namnfliken är längst ned i fönstret.

Ange följande kod för en subrutin som kallas Dialog1Show. I det här exemplet är namnet på den dialogruta som du skapar "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Så här kan du anropa koden utan att använda funktionen "LoadDialog":

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

När du kör den här koden öppnas "Dialog1". Om du vill stänga dialogrutan klickar du på avstängningsknappen (x) på titelraden.