Text running from left to right

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon

Drejtimi i tekstit nga e majta në të djathtë