Krijimi i Kontrollit në Dialog Editor

Përdorni veglën në Toolbox të përpunuesit bazë të dialogut për të vendosur kontroll në dialogun tuaj.

  1. Për të hapur Toolbox, klikoni shigjetat ngjitur ikonës Insert Controls në shiritin e mjeteve Macro.

  2. Kliko një nga mjetet në menu, për shembull, Buton.

  3. Në dritaren dialoguese, tërhiq butonin në madhësinë që dëshiron.