Krijimi i një dialogu Bazikë

  1. ZgjidhMjetet - Makrot - Organizo Dialogjet, dhe më pas kliko New.

  2. Vendos një emër per dritaren dialoguese, dhe kliko OK. Për të riemërtuar dritaren dialoguese më vonë, kliko me të djathtën mbi emrin në skedë dhe zgjidh Riemërto

  3. Kliko Modifiko. Editori i dritares dialoguese hapet dhe përmban një dritare bosh.

  4. Nëse nuk shikoni shiritin Toolbox, klikoni në hapësirën ngjitur me ikonën Insert Controls për të hapur shiritin Toolbox.

  5. Kliko një mjet dhe më pas tërhiqe atë te dritarja dialoguese për të krijuar kontrollin.