Ndryshimi i Vetive të Kontrolleve në Editorin e Dialogut

Mund të ndryshosh mënyrën e kontrollit që i shton një dritareje dialoguese. Për shembull, mund të ndryshosh ngjyrën, emrin dhe madhësinë e butonit që do të shtosh. Mund të ndryshosh shumicën e mënyrave të kontrollit kur krijon ose ndryshon një dritare dialoguese. Megjithatë, mund të ndryshosh vetëm disa mënyra në të njëjtën kohë.

Pë të ndryshuar veçoritë e kontrollit në modalitetin e dizanjit, kliko me të djathtën te kontrolli dhe zgjidh Properties.