Vrstica stanja

Vrstica stanja vsebuje podatke o trenutnem dokumentu in ponuja številne gumbe s posebnimi funkcijami.

Številka strani

V polju vrstice stanja je prikazana številka trenutne strani. Če dvakrat kliknete, se odpre Krmar, s katerim lahko krmarite po dokumentu. Klik na miškin desni gumb pokaže vse zaznamke v dokumentu. S klikom na zaznamek postavite tja besedilno kazalko.

Trenutna predloga strani

Prikaže trenutni slog strani. Dvokliknite za urejanje sloga. S klikom na desni gumb lahko izberete drugi slog.

Jezik

Prikaže jezik izbranega besedila.
Kliknite, če želite odpreti meni, kjer lahko izberete drug jezik za izbrano besedilo ali za trenutni odstavek.
Izberite Brez, da izvzamete besedilo iz preverjanja črkovanja in deljenja besed.
Izberite Ponastavi na privzeti jezik, če želite ponovno uveljaviti privzeti jezik za izbor ali odstavek.
Izberite Dodatno, če želite odpreti pogovorno okno z več možnostmi.

Vstavni način

Prikaže trenutni vstavni način. Preklopite lahko med VSTA (vstavi) in PREP (prepiši).

Izbirni način

Tukaj lahko izbirate med različnimi načini izbiranja.

Spreminjanje dokumenta

Če se spremembe dokumenta še niso shranjene, je v tem polju vrstice stanja prikazana »*«. To se nanaša tudi na nove, še ne shranjene dokumente.

Digitalni podpisi

Glejte tudi stran Digitalni podpisi.

Združen prikaz

Prikaže trenutne podatke o aktivnem dokumentu.

Povečava in postavitev pogleda

Trije kontrolniki v vrstici stanja modula Writer omogočajo spremembo povečave in postavitve pogleda dokumentov z besedilom.

Ikone Postavitve pogleda z leve na desno prikazujejo: enostolpčni način, ogledni način z več soležnimi stranmi, knjižni način z dvema stranema kot pri odprti knjigi.

Povlecite drsnik Povečava na levo, če želite videti več strani naenkrat; povlecite ga na desno, če želite pogled povečati na stran oz. manjši del posamezne strani.

Povečava

Določa trenutni faktor povečave prikaza strani.