Obrazec

Vsebuje ukaze za omogočanje oblikovalnega načina obrazca, čarovnikov kontrolnikov in vstavljanje kontrolnikov obrazca v vaš besedilni dokument.

Oblikovalni način

Omogoči ali onemogoči oblikovalni način obrazca.

Čarovniki kontrolnikov

Omogoči ali onemogoči čarovnike kontrolnikov.

Nalepka

Ikona

S to ikono ustvarite polje za prikaz opisnega besedila. Polja z nalepkami so namenjena prikazu vnaprej določenega besedila in vanje ni mogoče vnašati drugega besedila.

Polje z besedilom

Ikona

Doda vnosno polje, kjer lahko vnesete in urejate besedilo.

Potrditveno polje

Ikona

Doda potrditveno polje, s katerim lahko aktivirate ali deaktivirate funkcijo.

Izbirni gumb

Ikona

Doda gumb z možnostmi, s katerim bo uporabnik lahko izbiral med več možnostmi. Združeni gumbi z možnostmi imajo zaporedni vrstni red aktiviranja. Navadno jih obkroža t.i. skupinsko polje. Če imate dve skupini gumbov z možnostmi, morate okviru skupine dodeliti zaporedno številko aktiviranja med zaporedno številko obeh skupin gumbov.

Kombinirano polje

Ikona

Doda kombinirano polje. Kombinirano polje je seznamsko polje, v katerega lahko uporabnik klikne in nato izbere vnos s seznama. Če želite, lahko vnose v seznamskem polju naredite »samo za branje«.

Gumb

Ikona

Doda ukazni gumb. Ukazni gumb lahko uporabite za izvršitev ukaza ob določenem dogodku, kot je npr. klik miške.

Če želite, lahko gumbu dodate besedilo ali sliko.

Gumb z grafiko

Ikona

Ustvari gumb, ki je prikazan kot podoba.Gumb za grafiko ima poleg grafične predstavitve enake lastnosti kot »navadni« gumb.

Oblikovano polje

Ikona

Doda polje z besedilom, kjer lahko določite oblikovanje vnesenega besedila, kot tudi njegove količinske omejitve.

Dodatna polja

Na voljo so datumsko, časovno, številsko, valutno in vzorčno polje obrazca.

Skupinsko polje

Ikona

S to ikono ustvarite okvir, s katerim navidezno združite več kontrolnikov. Tako lahko npr. združite več potrditvenih polj ali polj z možnostmi v okvir.

Grafični kontrolnik

Ikona

Ustvari grafični kontrolnik. Uporablja se samo za dodajanje podob iz zbirke podatkov. V dokumentu z obrazcem dvokliknite enega izmed teh kontrolnikov, da odprete pogovorno okno Vstavi grafiko, da vstavite podobo. Obstaja tudi kontekstni meni (ne v oblikovalnem načinu) z ukazi za vstavljanje in brisanje podob.

Podobe iz zbirke podatkov se lahko prikažejo v obrazcu, nove podobe pa se lahko vstavijo v zbirko podatkov, če grafični kontrolnik ni zaščiten pred zapisovanjem. Kontrolnik se mora nanašati na polje zbirke podatkov vrste podobe. Zaradi tega vnesite podatkovno polje v okno lastnosti na strani zavihka Podatki.

Izbor datoteke

Ikona

Doda gumb, ki odpre pogovorno okno za izbor datoteke.

Kontrolnik tabele

Ikona

Ustvari kontrolnik tabele, da prikaže tabelo zbirke podatkov. Če ustvarite nov kontrolnik tabele, se pojavi Čarovnik za elemente tabele.

Vrstica za krmarjenje

Ikona

Ustvari vrstico za krmarjenje.

Lastnosti kontrolnika

Odpre pogovorno okno za urejanje lastnosti izbranega kontrolnika.

Lastnosti obrazca

V tem pogovornem oknu lahko med drugim nastavite vir podatkov in dogodke za celoten obrazec.

Krmar po obrazcu

S to ikono odprete Krmarja po obrazcih. Prikazani bodo vsi obrazci in podobrazci v trenutnem dokumentu s svojimi kontrolniki.

Zaporedje premikanja

Ko izberete obrazec, odprete pogovorno okno Zaporedje premikanja, kjer so določeni indeksi za označevanje kontrolnih polj pri premikanju s tabulatorko.

Odpri v oblikovalnem načinu

S tem ukazom obrazce odprete v Oblikovalnem načinu, da jih lahko urejate.

Samodejna pozornost na kontrolniku

Omogoči ali onemogoči samodejno pozornost na kontrolniku.