Tabela

Vsebuje ukaze za vstavljanje, urejanje in brisanje tabele in njenih elementov v dokumentu z besedilom.

Vstavi tabelo

Vstavi novo tabelo.

Vstavi

Stolpci

Vstavi stolpce.

Vrstice

Vstavi vrstice.

Izbriši

Tabela

Izbriše trenutno tabelo.

Stolpci

Izbriše izbrane stolpce.

Vrstice

Izbriše izbrane vrstice.

Izberi

Tabela

Izbere trenutno tabelo.

Stolpec

Izbere trenuten stolpec.

Vrstica

Izbere trenutno vrstico.

Celica

Izbere trenutno celico.

Spoji celice

Spoji vsebino izbranih celic tabele v eno samo celico.

Razdeli celice

Celico oz. skupino celic navpično ali vodoravno razdeli na vneseno število celic.

Spoji tabelo

Dve zaporedni tabeli združi v eno samo. Tabeli morata biti druga za drugo in ne smeta biti ločeni s praznim odstavkom.

Razdeli tabelo

Trenutno tabelo razdeli na dve ločeni tabeli na trenutnem položaju kazalke. Dostop do tega ukaza imate tudi, če z desnim gumbom kliknete v celico tabele.

Samodejno oblikovanje tabele

Samodejno uporabi oblike za trenutne tabele, vključno s pisavo, senčenjem in robovi.

Samodejno prilagodi

Širina stolpca

Odpre pogovorno okno Širina stolpca, kjer lahko spremenite širino stolpca.

Optimalna višina stolpca

Samodejno prilagodi širino stolpca vsebini celic. Sprememba širine stolpca ne vpliva na širino drugih stolpcev v tabeli. Širina tabele ne more preseči širine strani.

Enakomerno razporedi stolpce

Širine izbranih stolpcev prilagodi tako, da se ujemajo s širino najširšega stolpca v izboru. Skupna širina tabele ne more presegati širine strani.

Višina vrstice

Odpre pogovorno okno Višina vrstice, kjer lahko spremenite višino vrstice.

Optimalna višina vrstice

Samodejno poravna višine vrstic, tako da se ujemajo z vsebino celic. To je privzeta nastavitev za nove tabele.

Enakomerno razporedi vrstice

Višine izbranih vrstic prilagodi tako, da se ujemajo z višino najvišje vrstice v izboru.

Prelomi čez strani

Dovoli prelom strani znotraj trenutne vrstice.

Ponovi naslovne vrstice

Ponovi glave tabele na naslednjih straneh, če se tabela razteza čez več strani.

Pretvori

Besedilo v tabelo

Odpre pogovorno okno, kjer lahko pretvorite izbrano besedilo v tabelo.

Tabelo v besedilo

Odpre pogovorno okno, kjer lahko pretvorite trenutno tabelo v besedilo.

Razvrsti

Izbrane odstavke ali vrstice tabel razvrsti po abecedi ali po številčnem vrstnem redu. Določite lahko največ tri ključe razvrščanja ali pa kombinirate alfanumerične in numerične ključe razvrščanja.

Formula

Odpre orodno vrstico Formula za vnos ali urejanje formule.

Oblika številk

Odpre pogovorno okno, kjer lahko določite obliko števil v tabeli.

Lastnosti tabele

Določi lastnosti izbrane tabele, npr. ime, poravnava, razmik, širina stolpcev, robovi in ozadje.