Uredi

Ta meni vsebuje ukaze za urejanje vsebine trenutnega dokumenta.

Razveljavi

Razveljavi zadnji ukaz ali zadnji vnos, ki ste ga vtipkali. Za izbor ukaza, ki ga želite razveljaviti, kliknite puščico poleg ikone Razveljavi v vrstici Standardno.

Uveljavi

Razveljavi dejanje zadnjega ukaza Razveljavi. Za izbiro koraka Razveljavi, ki ga želite preklicati, kliknite puščico zraven ikone Uveljavi v standardni orodni vrstici.

Ponovi

Ponovi zadnji ukaz. Ta ukaz je na voljo v programih Writer in Calc.

Izreži

Odstrani in kopira izbrano v odložišče.

Kopiraj

Kopira izbrano v odložišče.

Prilepi

Vstavi vsebino odložišča na mesto kazalke in zamenja vsa izbrana besedila ali predmete.

Posebno lepljenje

Vstavi vsebino odložišča v trenutno datoteko v obliki, ki jo določite.

Izberi vse

Izbere celotno vsebino trenutnega dokumenta, okvira ali predmeta besedila.

Izbirni način

Izberite način izbiranja iz podmenija: navaden izbirni način ali bločni izbirni način.

Izberi besedilo

V dokumentu z besedilom, ki je samo za branje ali v Pomoči lahko omogočite izbirno kazalko. Izberite Uredi – Izberi besedilo ali odprite kontekstni meni dokumenta, ki je samo za branje in izberite Izberi besedilo. Izbirna kazalka ne utripa.

Način neposredne kazalke

Uporabniku omogoči, da lahko začne tipkati s klikom na začetku, sredini ali koncu sleherne vrstice besedila.

Najdi

Vključite/izključite vidnost orodne vrstice Najdi za iskanje besedila ali krmarjenje po besedilu po elementih.

Najdi in zamenjaj

Najde ali zamenja besedilo ali oblike trenutnega dokumenta.

Pojdi na stran

Odpre okno Krmar na vrtilnem gumbu Številka strani, da lahko vnesete številko strani.

Sledi spremembam

Navede ukaze, ki so na voljo za sledenje spremembam v vaši datoteki.

Hiperpovezava

Odpre pogovorno okno, ki vam omogoča ustvarjanje in urejanje hiperpovezav.

Sprotna oz. končna opomba

Uredi izbrano sidro sprotne ali končne opombe. Kliknite pred sprotno ali končno opombo in nato izberite ta ukaz.

Vnos v kazalo

Uredi izbran vnos v kazalu. Kliknite pred ali v vnos v kazalu in nato izberite ta ukaz.

Bibliografski vnos

Uredi izbran bibliografski vnos.

Polja

Odpre pogovorno okno, kjer lahko urejate lastnosti polja. Kliknite pred poljem in nato izberite ta ukaz. V pogovornem oknu lahko uporabite gumbe s puščicami za premik na prejšnje ali naslednje polje.

Povezave

Vam omogoča urejanje lastnosti za vsako povezavo v trenutnem dokumentu, vključno s potjo do izvorne datoteke. Ta ukaz ni na voljo, če trenutni dokument ne vsebuje povezav z drugimi datotekami.

Slika s povezavami

Vam omogoča prilaganje URL-jev k določenim področjem, ki se imenujejo točke povezav, na grafiki ali skupini grafik. Slika s povezavami je skupina ene ali več točk povezav.

Predmet

Omogoča urejanje izbranega predmeta v datoteki, ki ste ga vstavili z ukazom Vstavi – Predmet.

Zamenjaj zbirko podatkov

Spremenite vire podatkov za trenutni dokument. Za pravilen prikaz vsebine vstavljenih polj, mora zbirka podatkov za zamenjavo vsebovati enaka imena polj.

Uredi datoteko

Uporabite ikonoUredi datoteko, da aktivirate ali deaktivirate urejevalni način.