Oštevilčevanje in slogi oštevilčevanja

Oštevilčevanje v odstavku lahko dodelite ročno ali pa s slogom odstavka.

Ročna uveljavitev oštevilčevanja

Za ročno dodelitev oštevilčevanja kliknite v odstavek in nato še ikono Oštevilčevanje vključeno/izključeno v vrstici Oblikovanje.

Ikona opombe

Ročnega oštevilčevanja ne morete uporabiti v odstavkih, ki so v oknu Slogi našteti pod »Posebnimi slogi«.


Uporabite lahko tudi ukaze v orodni vrstici Označevanje in oštevilčevanje za urejanje označenih ali oštevilčenih seznamov. Za spremembo oblike označevanja ali oštevilčevanja kliknite ikono Označevanje in oštevilčevanje.

Uporaba oštevilčevanja s slogom odstavka

Slogi odstavka imajo večji nadzor nad oštevilčevanjem, ki ga uporabite v dokumentu. Ko spremenite obliko oštevilčevanja sloga, se samodejno posodobijo vsi odstavki, ki uporabljajo ta slog.

  1. Izberite Pogled – Slogi in kliknite ikono Slogi odstavka.

  2. Z desnim gumbom kliknite slog, v katerem želite uporabiti oštevilčevanje, nato pa kliknite Spremeni.

  3. Kliknite zavihek Oris in oštevilčevanje.

  4. V polju Slog oštevilčevanja izberite želeno vrsto oštevilčevanja.

  5. Kliknite V redu.

  6. Uporabite slog v odstavkih, katerim želite dodati oštevilčevanje.

Dodajanje oznak

Dodajanje oštevilčevanja

Izklop označevanja in oštevilčevanja za posamezne odstavke

Združevanje oštevilčenih seznamov

Uporaba napisov

Določanje obsega števil

Spreminjanje oštevilčevanja v oštevilčenem seznamu

Ustvarjanje oštevilčenega ali označenega seznama med vnašanjem