Dodajanje ali brisanje vrstice ali stolpca v tabeli z uporabo tipkovnice

Z uporabo tipkovnice lahko dodajate ali brišete vrstice ali stolpce, pa tudi razdelite ali spojite celice tabele.

Spreminjanje vrstic in stolpcev z uporabo tipkovnice

Spreminjanje velikosti vrstic in stolpcev v besedilni tabeli

Spajanje in delitev celic