Odstranjevanje prelomov vrstice

Uporabite možnosti samopopravkov, da odstranite prelome vrstic, ki se pojavijo znotraj povedi. Nezaželeni prelomi vrstic se lahko pojavijo, ko kopirate besedilo iz drugega vira in ga prilepite v dokument z besedilom.

Ikona opombe

Možnost samopopravkov deluje samo v besedilu, ki je oblikovano s slogom odstavka »Privzeto«.


  1. Izberite Orodja – Samopopravki – Možnosti samopopravkov.

  2. Pod zavihkom Možnosti izberite Združi enovrstične odstavke, če je dolžina večja od 50 %. Za spremembo odstotkov najmanjše dolžine vrstice dvakrat kliknite možnost na seznamu in nato vnesite novo odstotkovno vrednost.

  3. Kliknite V redu.

  4. Izberite besedilo s prelomi vrstic, ki jih želite odstraniti.

  5. V polju Uporabi slog v vrstici Oblikovanje izberite »Privzeto«.

  6. Izberite Orodja – Samopopravki – Uporabi.