Tiskanje več strani na enem listu

Na zavihku Postavitev strani pogovornega okna Datoteka – Natisni se nahaja možnost, da na en list natisnete več strani.

  1. Izberite Datoteka – Natisni in kliknite zavihek Postavitev strani.

  2. Naredite nekaj od naslednjega:

  1. Če želite natisniti dve soležni strani na istem listu, izberite »2« v polju Strani na list.

  2. Če želite natisniti več strani na istem listu, izberite število strani na list in dodatno nastavite zaporedje strani. Majhni predogled prikaže razporeditev strani na listu.

  1. Kliknite Natisni.