Ustvarjanje in uporaba slogov strani

LibreOffice uporablja sloge strani za določitev postavitve strani, vključno z usmeritvijo strani, ozadjem, obrobami, glavami, nogami in stolpci besedila. Za spremembo postavitve posamezne strani v dokumentu morate na strani ustvariti in uporabiti privzet slog strani.

Spreminjanje usmerjenosti strani

Spreminjanje ozadja strani

Kako določite nov slog strani

 1. Izberite Pogled – Slogi.

 2. Kliknite ikono Slogi strani.

 3. Na seznamu slogov strani z desnim gumbom kliknite slog in izberite Nov.

 4. Pod zavihkom Organizator v polje Ime vnesite ime.

 5. Naredite nekaj od naslednjega:

 1. Uporabite tabulatorje v pogovornem oknu, da nastavite možnosti postavitve strani, in nato kliknite V redu.

Kako uporabite slog strani

 1. Kliknite stran, v kateri želite uporabiti slog strani.

 2. Izberite Oblika – Slogi in kliknite ikono Slog strani.

 3. Na seznamu dvokliknite ime.

Kako uporabite slog strani na novi strani

 1. Kliknite v dokument, kjer želite pričeti z novo stranjo.

 2. Izberite Vstavi – Ročni prelom.

 3. Izberite Prelom strani.

 4. V polju Slog izberite slog strani, ki ga želite uporabiti na strani, ki sledi ročnemu prelomu.

 5. Kliknite V redu.

Številke strani

O glavah in nogah

Ustvarjanje sloga strani na osnovi trenutne strani

Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Oblikovanje glav in nog

Spreminjanje privzete predloge