Vstavljanje in brisanje prelomov strani

Vstavljanje ročnega preloma strani

  1. Kliknite v dokument, kjer želite, da se začne nova stran.

  2. Pritisnite tipki krmilka+vnašalka.

Kako izbrisati ročni prelom stani

  1. Kliknite pred prvi znak na stani, ki sledi za ročnim prelomom strani.

  2. Pritisnite Backspace.

Izbris ročnega preloma strani, ki se nahaja pred tabelo

  1. Z desnim gumbom kliknite v tabelo in izberite Tabela.

  2. Kliknite zavihek Potek besedila.

  3. Počistite potrditveno polje Prelom.

Številke strani

Pogovorno okno Vstavi prelom