Združevanje oštevilčenih seznamov

Oštevilčene sezname lahko združite v en sam zaporedno oštevilčen seznam.

Kako združite zaporedne oštevilčene sezname

  1. Na seznamu izberite vse odstavke.

  2. V vrstici Oblikovanje dvakrat kliknite ikono Oštevilčevanje vklopljeno/izklopljeno.

Kako ustvarite oštevilčen seznam iz nezaporednih odstavkov

  1. Držite pritisnjeno krmilko in povlecite izbor v prvi oštevilčeni odstavek. Izbrati morate le en znak.

  2. Še vedno držite pritisnjeno krmilko in povlecite izbor v vsak oštevilčen odstavek seznamov, ki jih želite združiti.

  3. V vrstici Oblikovanje dvakrat kliknite ikono Oštevilčevanje vklopljeno/izklopljeno.

Oštevilčevanje in slogi oštevilčevanja

Dodajanje oznak

Dodajanje oštevilčevanja

Izklop označevanja in oštevilčevanja za posamezne odstavke

Uporaba napisov

Določanje obsega števil