Ustvarjanje abecednih kazal pojmov

  1. Kliknite v dokument, kamor želite vstaviti kazalo pojmov.

  2. Izberite Vstavi – Kazala – Kazalo ali bibliografija.

  3. Pod zavihkom Vrsta v polju Vrsta izberite »Abecedno kazalo«.

  4. Če želite uporabiti konkordančno datoteko, pod območjem Možnosti izberite Konkordančna datoteka, kliknite gumb Datoteka in nato poiščite obstoječo konkordančno datoteko ali pa ustvarite novo.

  5. Za kazalo nastavite možnosti oblikovanja, bodisi s pomočjo trenutnega zavihka bodisi s katerimkoli drugim zavihkom v tem pogovornem oknu. Primer: če želite v kazalu imeti naslove s samo eno črko, kliknite zavihek Vnosi in nato izberite Abecedno ločilo. Za spremembo oblikovanja ravni v kazalu kliknite zavihek Slogi.

  6. Kliknite V redu.

  7. Če želite posodobiti kazalo, z desnim gumbom kliknite v kazalo in nato izberite Posodobi kazalo.

Ustvarjanje konkordančne datoteke

Ustvarjanje kazala vsebine

Določanje vnosov v kazalu vsebine

Posodabljanje, urejanje in brisanje kazal

Oblikovanje kazala vsebine

Urejanje ali brisanje vnosov v kazala

Uporabniško določena kazala

Ustvarjanje bibliografije

Kazala, ki zajemajo več dokumentov