Zamikanje odstavkov

Ikona opombe

Mersko enoto spremenite tako, da izberete – LibreOffice Writer – Splošno, nato izberete novo mersko enoto v področju Nastavitve.


Spremenite lahko zamike trenutnega odstavka, izbranih odstavkov ali sloga odstavka.

Ikona namiga

Zamike lahko nastavite tudi z ravnilom. Za prikaz ravnila izberite Pogled – Ravnilo.


Zamike računamo relativno glede na leve in desne robove strani. Če želite, da se odstavek razteza v rob strani, vnesite negativno vrednost.

Zamiki se razlikujejo glede na smer pisanja. Za primer si oglejmo vrednost zamika Pred besedilom za jezike od leve na desno. Levi rob odstavka je odmaknjen glede na levi rob strani. Za jezike od desne na levo je desni rob odstavka odmaknjen glede na desni rob strani.

Če želite viseči zamik, vnesite v polje Pred besedilom pozitivno in v polje Prva vrstica negativno vrednost.

Oblika – Odstavek – Zamiki in razmiki

Uporaba ravnil

Predloge in slogi