Razporejanje poglavij v Krmarju

Naslove in podrejena besedila lahko z uporabo Krmarja premikate navzgor in navzdol po dokumentu. Lahko tudi povišate ali ponižate ravni naslovov. Za uporabo te možnosti naslove v dokumentu oblikujte z enim od vnaprej določenih slogov odstavka. Če želite uporabiti privzet slog odstavka za naslov, izberite Orodja – Oštevilčevanje poglavij, izberite slog v polju Slog odstavka in nato dvakrat kliknite številko na seznamu Raven.

Ikona namiga

Če se želite z besedilno kazalko hitro premakniti na naslov v dokumentu, dvakrat kliknite naslov na seznamu Krmarja.


Krmarja zasidrate tako, da povlečete naslovno vrstico na rob delovne površine. Krmarja odsidrate z dvoklikom njegovega okvira, pri čemer držite pritisnjeno .

Premik naslova navzgor ali navzdol v dokumentu

Ikona opozorila

Zagotovite, da so v Krmarju prikazane vse ravni naslovov. Privzeto so prikazane vse ravni. Oglejte si spodnje korake, kako spremenite ravni naslovov, ki so prikazane.


  1. V standardni vrstici kliknite ikono Krmar Ikona, da odprete Krmarja.

  2. V Krmarju kliknite ikono Pogled vsebine Ikona.

  3. Naredite nekaj od naslednjega:

  1. Povlecite naslov na novo mesto v seznamu Krmarja.

  2. Kliknite naslov na seznamu Krmarja, nato kliknite ikono Povišaj poglavje Ikona ali pa ikono Ponižaj poglavje Ikona.

Ikona opombe

Če želite premakniti naslov brez podrejenega besedila, držite pritisnjeno ob vleki in kliku ikone Povišaj poglavje oz. Ponižaj poglavje.


Povišanje ali ponižanje ravni naslova

  1. Izberite naslov s seznama Krmarja.

  2. Kliknite ikono Povišaj raven Ikona ali Ponižaj raven Ikona.

Sprememba števila prikazanih ravni naslovov

Kliknite ikono Prikazane ravni naslovov Ikona in nato izberite številko s seznama.