Ponovno začni oštevilčevati

Ponovno začne oštevilčevati od začetka. To je vidno le, če se kazalka nahaja znotraj oštevilčenega ali označenega besedila.

Ikona

Ponovno začni oštevilčevati