Premakni navzdol s podtočkami

Premakne odstavek skupaj z vsemi podtočkami pod naslednji odstavek. To je vidno le, če se kazalka nahaja znotraj oštevilčenega ali označenega besedila.

Ikona

Premakni navzdol s podtočkami