Sprotne opombe

Določi oblikovanje za sprotne in končne opombe.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Sprotne in končne opombe, nato zavihek Sprotne opombe


Ikona opombe

Če želite nastaviti dodatne možnosti za sprotne in končne opombe, izberite Oblika – Stran in nato kliknite zavihek Sprotna opomba.


Samodejno oštevilčevanje

Oštevilčevanje

Izberite slog oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti za sprotne in končne opombe.

Izbor

Opis

A, B, C

Velike črke

a, b, c

Male črke

I, II, III

Rimske številke (velike)

i, ii, iii

Rimske številke (male)

1, 2, 3

Arabske številke

A, .., AA, .., AAA, ...

Abecedno oštevilčevanje z velikimi črkami. Po 25-ih vnosih se oštevilčevanje ponovno začne z »AA«.

a, .., aa, .., aaa, ...

Abecedno oštevilčevanje z malimi črkami. Po 25-ih vnosih se oštevilčevanje ponovno začne z »aa«.


Štetje

Izberite možnost oštevilčevanja sprotnih opomb.

Možnost

Pomen

na stran

Z oštevilčevanjem sprotnih opomb ponovno začne na vrhu vsake strani. Ta možnost je na voljo samo, če izberete potrditveno polje Konec strani, ki se nahaja pod Položajem.

na poglavje

Z oštevilčevanjem sprotnih opomb ponovno začne na začetku vsakega poglavja.

na dokument

Sprotne opombe so v dokumentu oštevilčene zaporedno.


Začni z

Vnesite številko za prvo sprotno opombo v dokumentu. Ta možnost je na voljo samo, če ste izbrali možnost »na dokument« v polju Štetje.

Pred

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati pred številko sprotne opombe. Npr. vnesite »Za «, da se prikaže »Za 1«.

Za

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za številko sprotne opombe. Npr. vnesite »)«, da se prikaže »1)«.

Ikona namiga

Številke sprotnih opomb so poravnane levo v območju sprotnih opomb. Če želite številke sprotnih opomb poravnati desno, najprej uredite slog odstavka Sprotna opomba. Pritisnite F11, da se odpre pogovorno okno Slogi, in s seznama slogov odstavka izberite slog Sprotna opomba. Odprite kontekstni meni z desnim klikom in izberite Spremeni. Odprite zavihek Zamiki in razmiki in nastavite zamik na 0 pred in za odstavkom, vključno s prvo vrstico. Na zavihku Tabulatorji ustvarite tabulator desne vrste z 12 tč in tabulator leve vrste s 14 tč. Nato v pogovornem oknu Nastavitve sprotnih/končnih opomb vnesite \t v polji Pred in Za.


Položaj

Konec strani

Sprotne opombe prikaže na dnu strani.

Konec dokumenta

Sprotne opombe prikaže kot končne opombe na koncu dokumenta.

Slogi

Če želite zagotoviti enoten videz sprotnih opomb v dokumentu, jim dodelite slog odstavka.

Odstavek

Izberite slog odstavka za besedilo sprotnih opomb.

Stran

Izberite slog strani, ki ga želite uporabiti za sprotne opombe.

Ikona opombe

Ta možnost je na voljo samo, če izberete potrditveno polje Konec dokumenta, ki se nahaja pod Položajem.


Znakovni slogi

Sloge lahko dodelite sidrom in besedilu sprotnih opomb. Lahko uporabite vnaprej določene sloge sprotnih opomb ali pa drugačne sloge.

Področje besedila

Izberite znakovni slog, ki ga želite uporabiti za sidra sprotnih opomb na območju besedila svojega dokumenta.

Področje sprotne opombe

Izberite znakovni slog, ki ga želite uporabiti za številke sprotnih opomb na območju sprotnih opomb.

Obvestilo o nadaljevanju

Konec sprotne opombe

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati, kadar se sprotne opombe nadaljujejo na naslednji strani, npr. »Nadaljevanje na strani «. LibreOffice Writer samodejno vstavi številko naslednje strani.

Začetek nove strani

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati na strani, kjer se sprotne opombe nadaljujejo, npr. »Nadaljevanje iz strani «. LibreOffice Writer samodejno vstavi številko prejšnje strani.