Oštevilčevanje poglavij

Določi obliko številk in hierarhijo za oštevilčevanje poglavij v trenutnem dokumentu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Oštevilčevanje poglavij


Oštevilčevanje poglavij je vezano na sloge odstavka. Privzeto se slogi odstavka »Naslov« (1-10) uporabijo za ustrezne številčne ravni poglavij in orisa (1-10). Če želite, lahko številčnim ravnem orisa dodelite različne sloge odstavka.

Ikona namiga

Če želite oštevilčene naslove, uporabite ukaz Orodja – Oštevilčevanje poglavij, da slogu odstavka dodelite oštevilčevanje. Ne uporabite ikone Oštevilčevanje v orodni vrstici Oblikovanje.


Ikona opombe

Če želite poudariti prikaz številk orisa in poglavij na zaslonu, izberite Pogled – Senčenja polja.


Oštevilčevanje

V trenutnem dokumentu določi obliko številke in hierarhijo za oštevilčevanje poglavij.

Položaj

Nastavijo se možnosti zamika, razmika in poravnave za oštevilčen ali označen seznam.

Oblika

Shrani ali naloži obliko številk poglavja in orisa. Shranjena orisna oblika številk je na voljo vsem dokumentom z besedilom.

Ikona opombe

Gumb Oblika je na voljo samo za oštevilčevanje orisa in poglavij. Za sloge oštevilčenih ali označenih seznamov spremenite sloge seznama za odstavke.


Neimenovano 1 – 9

Izberite vnaprej določen slog oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti za izbrano raven orisa.

Shrani kot

Odpre pogovorno okno, kjer lahko shranite trenutne nastavitve izbrane ravni orisa oz. poglavja. Nastavitve lahko naložite tudi iz drugega dokumenta.

Shrani kot

Kliknite na slog seznama in nato vnesite ime za slog. Številke ustrezajo ravni orisa, v kateri so uporabljeni slogi.