Uporabi

Dokument oblikuje samodejno glede na možnosti, ki ste jih nastavili pod Orodja – Možnosti samopopravkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Samopopravki – Uporabi


Izklop samopopravkov

Ko uporabljate samodejne oblike, veljajo naslednja pravila:

Samopopravki naslovov

Odstavek je oblikovan kot naslov, če so naslednji pogoji izpolnjeni:

  1. odstavek se začne z veliko začetnico

  2. odstavek se ne konča z ločilom

  3. prazen odstavek nad in pod odstavkom

Samopopravki označevanja/oštevilčevanja

Če želite ustvariti seznam z oznakami, vnesite vezaj (-), zvezdico (*) ali znak plus(+), kateremu na začetku odstavka sledi presledek ali tabulator.

Če želite ustvariti oštevilčen seznam, vnesite številko, za katero je pika (.) in ki ji na začetku odstavka sledi presledek ali tabulator.

Ikona opombe

Samodejno oštevilčevanje se uporablja samo za odstavke, ki so oblikovani z naslednjimi slogi odstavka: Standardno, Telo besedila ali Zamik telesa besedila.


Samopopravki ločilnih črt

Če v vrstico vnesete tri ali več vezajev (---), podčrtajev (___) ali enačajev (===) in nato pritisnete vnašalko, se odstavek nadomesti z vodoravno črto čez celo stran. Črta je dejansko spodnja meja predhodnega odstavka. Veljajo naslednja pravila:

  1. Trije vezaji (-) tvorijo eno črto (debelo 0,05 pt, z razmakom 0,75 mm).

  2. Trije podčrtaji (_) tvorijo eno črto (debelo 1 pt, z razmakom 0,75 mm).

  3. Trije enačaji (=) tvorijo dvojno črto (debelo 1,10 pt, z razmakom 0,75 mm).