Samooblikovanje za tabele

Samodejno uporabi oblike za trenutne tabele, vključno s pisavo, senčenjem in robovi.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Tabela – Slogi samooblikovanja (s kazalko v tabeli)


Uveljavljanje samooblikovanja v tabeli

  1. Kliknite v celico tabele ali pa izberite celice, ki jih želite oblikovati.

  2. Izberite Tabela – Slogi samooblikovanja, nato kliknite obliko, ki jo želite uporabiti.

  3. Kliknite V redu.

Oblika

Za tabele našteje sloge oblikovanja, ki so na voljo. Kliknite obliko, ki jo želite uporabiti, in nato kliknite V redu.

Dodaj

Na seznam doda nov slog tabele.

  1. V dokumentu oblikuje tabelo.

  2. Izberite tabelo, nato izberite Tabela – Slogi samooblikovanja.

  3. Kliknite Dodaj.

  4. V pogovornem oknu Dodaj samooblikovanje vnesite ime in nato kliknite V redu.

Izbriši

Izbriše izbrani slog tabele. Sloga tabele »Privzeti slog« ne morete izbrisati.

Oblikovanje

Izberite atribute oblikovanja, ki jih želite vključiti v izbrani slog tabele.

Oblika številk

V izbrani slog tabele vključi oblike oštevilčevanja.

Pisava

V izbrani slog tabele vključi oblikovanje pisave.

Poravnava

V izbrani slog tabele vključi nastavitve za poravnavo.

Obroba

V izbrani slog tabele vključi sloge obrob.

Vzorec

V izbrani slog tabele vključi sloge ozadja.

Preimenuj

Spremeni ime izbranega sloga tabele. Sloga tabele »Privzeti slog« ne morete preimenovati.