Slogi

Uporabite okno Slogi, kjer uporabite, ustvarite, urejate, dodajate in brišete sloge oblikovanja. Če želite uporabiti slog, dvokliknite vnos.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Slogi

V vrstici Oblikovanje kliknite

Ikona

Slogi


Če želite zasidrati okno Slogi, povlecite naslovno vrstico na levo ali desno stran delovne površine. Okno odsidrate tako, da dvokliknite v prazen prostor v orodni vrstici.

Podokno stranske vrstice Slogi prikazuje predogled slogov, ki so na voljo. Njihov predogled lahko onemogočite v Strokovni prilagoditvi, tako da lastnost /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview nastavite na false.

Kako uporabiti slog:

  1. Izberite besedilo. Če želite uporabiti znakovni slog za eno besedo, nanjo kliknite. Kliknite odstavek, če želite uporabiti slog odstavka.

  2. V oknu Slogi dvokliknite slog.

Ikona namiga

Slogom lahko dodelite tipke za bližnjico, če izberete Orodja – Prilagodi – Tipkovnica.


Orodna vrstica Slogi vsebuje ikone za oblikovanje vašega dokumenta:

Kategorija sloga

Ikona

Slogi odstavka

Za odstavke prikaže sloge oblikovanja. Uporabite sloge odstavka, da uveljavite enako oblikovanje, npr. pisava, oštevilčevanje in postavitev za odstavke v vašem dokumentu.

Ikona

Znakovni slogi

Za znake prikaže sloge oblikovanja. Uporabite znakovne sloge, tako da slog pisave uporabite na izbranem besedilu v odstavku.

Ikona

Slogi okvira

Za okvire prikaže sloge oblikovanja. Uporabite sloge okvira za oblikovanje postavitev okvirjev in njihovega položaja.

Ikona

Slogi strani

Za strani prikaže sloge oblikovanja. Uporabite sloge strani, da določite postavitve strani, vključno s pojavitvijo glav in nog.

Ikona

Slogi seznama

Za oštevilčene in označene sezname prikaže sloge oblikovanja. Uporabite seznam slogov, da oblikujete znake oštevilčevanja in označevanja in da določite zamike.

Ikona

Način kopiranja slogov

Izbrani slog uporabi za predmet ali besedilo, ki ga izberete v dokumentu. Kliknite to ikono in nato povlecite izbor v dokument, da uporabite slog. Če želite preklicati ta način, spet kliknite ikono ali pa pritisnite ubežnico.

Ikona

Nov slog iz izbora

Odpre podmeni, ki ima več ukazov.

Nov slog iz izbora

Ustvari nov slog, ki temelji na oblikovanju trenutnega odstavka, strani ali izbora.

Posodobi slog

Ročno nastavljene lastnosti oblikovanja besedila na položaju kazalke v dokumentu bodo dodane slogu, ki je izbran v oknu Slogi.

Naloži slog

Odpre pogovorno okno Naloži sloge za uvoz slogov iz drugega dokumenta.

Ikona namiga

Več informacij o slogih.


Uporabljeni slogi

S tem ukazom dodelite slog trenutno izbranemu odstavku ali odstavkom ali izbranemu predmetu.