Slog oštevilčevanja

Tukaj lahko ustvarite slog oštevilčevanja. Slogi oštevilčevanja so urejeni v oknu Slogi.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni in izberite Spremeni/Nov (za sloge seznamov)


Ko je slog oštevilčevanja ustvarjen, se oštevilčevanju pripiše ime. Zato so take predloge »imenovane« oštevilčevanje. Neimenovano oštevilčevanje, ki se uporablja za neposredno oblikovanje, se lahko ustvari v pogovornem oknu Označevanje in oštevilčevanje ali z ikonami v predmetni vrstici.

Organizator

Nastavite možnost za izbrani slog.

Oznake

Prikažejo se različni slogi oznak, ki jih lahko uporabite.

Ikona opombe

Označevanje in oštevilčevanje odstavkov je na voljo le v modulih Writer, Impress in Draw.


Oštevilčevanje

Prikažejo se različni slogi oštevilčevanja, ki jih lahko uporabite.

Oris

Prikažejo se različni slogi, ki jih lahko uveljavite za hierarhični seznam. LibreOffice podpira do devet ravni orisa na hierarhičnem seznamu.

Grafika

Prikažejo se različni grafični znaki, ki jih lahko uporabite kot oznake v označenem seznamu.

Položaj

Nastavijo se možnosti zamika, razmika in poravnave za oštevilčen ali označen seznam.

Možnosti

Nastavijo se možnosti oblikovanja za oštevilčene ali označene sezname. Če želite, lahko oblikovanje uveljaviti na posameznih ravneh na seznamski hierarhiji.

Ponastavi

Ponastavi spremembe v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko je bilo to pogovorno okno odprto. Ko zaprete pogovorno okno, se potrditveno okno ne pojavi.