Slogi v Writer-ju

Naslednja informacija se nanaša na sloge programa Writer, ki jih lahko uveljavite, če uporabite podokno Slogi v stranski vrstici.

Če želite, lahko v trenutnem dokumentu urejate sloge in nato dokument shranite kot predlogo. To storite tako, da izberete Datoteka – Predloge – Shrani kot predlogo.

Kategorija sloga

To so različne kategorije slogov oblikovanja.

Ime

Opis

Znakovni slogi

Uporabite znakovne sloge, da oblikujete posamezne znake ali cele besede oz. izraze. Če želite, lahko znakovne sloge gnezdite.

Slogi odstavka

Uporabite sloge odstavka za oblikovanje odstavkov, vključno z vrsto in velikostjo pisave. Slog odstavka, ki ste ga izbrali, lahko uporabite tudi v naslednjem odstavku.

Slogi okvira

Uporabite sloge okvirjev za oblikovanje besedilnih in grafičnih okvirjev.

Slogi strani

Uporabite sloge strani za organizacijo zgradbe dokumenta in za dodajanje številk strani. Lahko določite tudi slog strani, ki je uporabljen na prvi strani po prelomu strani.

Slogi seznama

Uporabite sloge seznama za oblikovanje oštevilčenih ali označenih seznamov.


Slogovne skupine

Te slogovne skupine so prikazane v oknu Slogi.

Ime

Pomen

Samodejno

Prikaže sloge, ki so ustrezni za trenutni kontekst.

Vsi slogi

Prikaže vse sloge aktivnega sloga kategorije.

Uporabljeni slogi

Prikaže sloge (izbrane kategorije), ki so uporabljeni v trenutnem dokumentu.

Slogi po meri

V izbrani kategoriji sloga prikaže vse uporabniško določene sloge.

Znakovni slogi

Slog oblikovanja prikaže za besedilo.

Slogi poglavja

Slog oblikovanja prikaže za naslove.

Slogi seznama

Slog oblikovanja prikaže za oštevilčene in označene sezname.

Slogi kazala

Slog oblikovanja prikaže za kazala.

Posebni slogi področja

Slog oblikovanja prikaže za glave, noge, sprotne in končne opombe, tabele in napise.

Slogi HTML

Seznam slogov prikaže za dokumente HTML.

Pogojni slogi

Prikaže uporabniško določene pogojne sloge.

Hierarhičen

Prikaže sloge in izbrano kategorijo na hierarhičnem seznamu. Za prikaz slogov v podravni kliknite znak plus (+) zraven imena podravni.