Stolpci

Določite lastnosti širine stolpca.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Tabela – Lastnosti, nato zavihek Stolpci


Prilagodi širino tabele

Širino tabele spremeni glede na spremenjeno širino stolpca. Ta možnost ni na voljo, če je možnost Samodejno, ki se nahaja pod Poravnavo zavihka Tabela, izbrana.

Sorazmerno prilagodi stolpce

Če je mogoče, ohranja širino stolpca enako za vse stolpce. Ta možnost ni na voljo, če je možnost Samodejno, ki se nahaja pod Poravnavo zavihka Tabela, izbrana.

Preostali prostor

Prikaže, koliko prostora je na voljo za poravnavo širin stolpcev. Za nastavitev širine tabele kliknite zavihek Tabela.

Širina stolpca

Določite širino stolpcev v tabeli.

Širine stolpca

Vnesite želeno širino za stolpec.

Puščica levo

Prikaže stolpce tabele, ki so levo od trenutnega stolpca.

Puščica desno

Prikaže stolpce tabele, ki so desno od trenutnega stolpca.

Urejanje tabel s pomočjo tipkovnice