Slog strani

Določite sloge oblikovanja in postavitev za trenutni slog strani, vključno z robovi strani, glavami in nogami ter ozadjem strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Stran

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni Nov/Spremeni (za sloge strani)


Organizator

Nastavite možnost za izbrani slog.

Stran

Za dokumente z eno ali več stranmi lahko določite postavitve strani kot tudi oštevilčevanje in oblike papirja.

Ozadje

Nastavite barvo ali grafiko za ozadje.

Glava

Trenutnemu slogu strani doda glavo. Glava je prostor na zgornjem robu strani, kamor lahko dodate besedilo ali slike.

Noga

Trenutnemu slogu strani doda nogo. Noga je prostor na spodnjem robu strani, kamor lahko dodate besedilo ali slike.

Obrobe

Nastavi možnosti obrob za izbrane predmete v programih Writer in Calc.

Stolpci

Določi število stolpcev in postavitev stolpcev za slog strani, okvir ali odsek.

Sprotna opomba

Določi možnosti postavitve za sprotne opombe, vključno s črto, ki ločuje sprotno opombo in telo dokumenta.

Podpora azijskim jezikom

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Mreža besedila

Doda mrežo besedila k trenutnemu slogu strani. Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za azijske jezike pod Nastavitve jezika – Jeziki v pogovornem oknu Možnosti.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.