Vstavi vnos v kazalo

Izbrano besedilo označi kot kazalo ali kazalo vsebin vnosa.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Kazala – Vnos v kazalo

Odprite orodno vrstico Vstavi in kliknite

Ikona

Vnos


Za urejanje vnosa v kazalo postavite kazalko pred poljem kazala in nato izberite Uredi – Sklic – Vnos v kazalo.

Pogovorno okno Vstavi vnos v kazalo lahko pustite odprto, medtem ko izbirate in vstavljate vnose.

Izbor

Kazalo

Izberite kazalo, kateremu želite dodati vnos.

Vnos

Prikaže besedilo, ki je bilo izbrano v dokumentu. Če želite, lahko vnesete drugačno besedo za vnos v kazalo. Izbrano besedilo v dokumentu se ne spremeni.

1. ključ

Trenutni izbor se tvori v podvnos besede, ki jo vnesete tukaj. Če npr. izberete »mrzlo« in vnesete »vreme« kot 1. ključ, je vnos v kazalo »vreme, mrzlo«.

2. ključ

Trenutni izbor preuredi v vnos podvnosa 1. ključa. Če npr. izberete »mraz« in vnesete »vreme« kot 1. ključ, »zimo« pa kot 2. ključ, je vnos v kazalo »vreme, zima, mraz«.

Fonetična transkripcija

Vnesite fonetično transkripcijo za ustrezen vnos. Če ima npr. japonska beseda, zapisana v pisavi kanji, več kot eno izgovarjavo, vnesite pravo izgovorjavo besede v pisavi katakana. Beseda v pisavi kanji se razporedi glede na fonetično transkripcijo vnosa. Ta možnost je na voljo samo, če obstaja podpora za azijske jezike.

Glavni vnos

Izbrano besedilo postane glavni vnos v abecednem kazalu. LibreOffice prikaže številko strani glavnega vnosa v drugačni obliki kot pa ostale vnose v kazalu.

Raven

Vnosi, ki uporabljajo obliko odstavka »Naslov X« (X = 1-10), se lahko samodejno dodajo kazalu vsebine. Raven vnosa v kazalu ustreza ravni orisa naslovnega sloga.

Ikona opombe

Ta možnost je na voljo samo za kazala vsebin in uporabniško določene vnose v kazalo.


Uporabi v vseh podobnih besedilih

Samodejno označi vse naslednje pojavitve izbranega besedila v dokumentu. Besedila v glavah, nogah, okvirih in napisih niso vključena.

Ne morete uporabiti funkcije za Vnos , ki ste ga v to pogovorno okno vnesli ročno.

Ikona namiga

Če želite v kazalo vključiti vse pojavitve odlomka besedila, izberite besedilo in nato Uredi – Poišči in zamenjaj ter kliknite Najdi vse. Nato izberite Vstavi – Kazala – Vnos v kazalo in kliknite Vstavi.


Razlikuj velike in male črke

Razlikuje med velikimi in malimi znaki.

Samo cele besede

Išče celotne besede ali celice, ki so enake iskanemu besedilu.

Vstavi

V vašem besedilu označi vnos v kazalo.

Zapri

Zapre pogovorno okno.

Novo uporabniško določeno kazalo

Odpre pogovorno okno Ustvari novo uporabniško določeno kazalo, kjer lahko ustvarite kazalo po meri.

Ime

Vnesite ime za novo uporabniško določeno kazalo. Novo kazalo se doda seznamu kazal, ki so na voljo.

Uporaba kazal vsebine in pojmov