Zbirka podatkov

V dokument lahko vstavite polja iz poljubne zbirke podatkov, npr: polja naslovov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja, nato zavihek Zbirka podatkov


Vrsta

Našteje vrste polj, ki so na voljo. Za dodajanje polja v vaš dokument, kliknite vrsto polja, nato polje iz seznama Izberi in še Vstavi. Na voljo so naslednja polja:

Vrsta polja

Pomen

Katerikoli zapis

Vstavi vsebino polja zbirke podatkov, ki ga določite v polju Številka zapisa kot polje za spajanje dokumentov, če je Pogoj , ki ga vnesete, izpolnjen. Upoštevajo se samo zapisi, ki so izbrani z večkratnim izborom v pogledu vira podatkov.

To polje lahko uporabite za vstavljanje več zapisov v dokument. Vstavite polje Katerikoli zapis pred polji za tipska pisma, ki uporabljajo določen zapis.

Ime zbirke podatkov

Vstavi ime tabele zbirke podatkov, ki je izbrana v polju Izbor zbirke podatkov. Polje »Ime zbirke podatkov« je globalno, to pomeni, če vstavite drugačno ime zbirke podatkov v dokument, se bo vsebina vseh prejšnjih polj »Ime zbirke podatkov« posodobila.

Polje za spajanje dokumentov

Vstavi ime polja zbirke podatkov kot ogrado, tako da lahko ustvarite spojeni dokument. Vsebina polja se samodejno vstavi, ko natisnete tipsko pismo.

Naslednji zapis

Vstavi vsebino naslednjega spojenega dokumenta v dokument, če je pogoj, ki ga določite, izpolnjen. Zapisi, ki jih želite vstaviti, morajo biti izbrani v pogledu vira podatkov.

Lahko uporabite polje »Naslednji zapis«, da v dokument vstavite vsebino zaporednih zapisov med polja za spajanje dokumentov.

Številka zapisa

Vstavi številko izbranega zapisa zbirke podatkov.


Ikona opombe

Naslednja polja se lahko vstavijo le, če je na seznamu Vrsta izbrana ustrezna vrsta polja.


Izbor zbirke podatkov

Izberite tabelo zbirke podatkov ali pa poizvedbo zbirke podatkov, na katero naj se polje nanaša. Polja lahko vključite iz več kot ene zbirke podatkov ali poizvedbe v dokumentu.

Pogoj

Tukaj vnesite pogoj za polja, vezana na pogoj.

Če želite, lahko uporabite pogoj, ki mora biti izpolnjen preden je vsebina polj »Katerikoli zapis« in »Naslednji zapis« vstavljena. Privzet pogoj je »True«, to pomeni, da je pogoj vedno izpolnjen, če ne spreminjate besedila pogoja.

Številka zapisa

Vnesite številko zapisa, ki ga želite vnesti, ko je pogoj, ki ga določite, izpolnjen. Številka zapisa ustreza trenutnemu izboru v pogledu vira podatkov. Primer: če izberete zadnjih 5 zapisov v zbirki podatkov, ki vsebuje 10 zapisov, bo prva številka zapisa 1 in ne 6.

Ikona opombe

Če se sklicujete na polja v različni zbirki podatkov (ali različni tabeli oz. poizvedbi znotraj iste zbirke podatkov), potem LibreOffice določi številko zapisa glede na trenutni izbor.


Oblika

Izberite obliko polja, ki ga želite vstaviti. Ta možnost je na voljo za numerična, logična, datumska in časovna polja.

Iz zbirke podatkov

Uporabi obliko, ki je določena v izbrani zbirki podatkov.

Prebrskaj

Odpre pogovorno okno odpri datoteko, kjer lahko izberete datoteko zbirke podatkov (*.odb). Izbrana datoteka se doda na seznam Izbora zbirke podatkov.

Uporabniško določeno

Uporabi obliko, ki jo izberete na Seznamu uporabniško določenih oblik.

Seznam uporabniško določenih oblik

Našteje uporabniško določene oblike, ki so na voljo.

Tiskanje tipskega pisma

Ko želite natisniti dokument, ki vsebuje polja zbirke podatkov, vas pogovorno okno vpraša, če želite natisniti tipsko pismo. Odgovorite Da, odpre se pogovorno okno Spajanje dokumentov, kjer izberete zapise zbirke podatkov za natis.