Napis

Oštevilčen napis doda izbrani sliki, tabeli, okviru, besedilnemu okviru ali risanemu predmetu. Ta ukaz lahko prikličete z desnim klikom elementa, kateremu želite dodati napis.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Napis

Odprite kontekstni meni – izberite Napis


Lastnosti

Nastavite možnosti napisov za trenutni izbor.

Kategorija

Izberite kategorijo napisa ali pa vnesite ime, da ustvarite novo kategorijo. Kategorija besedila se pokaže pred številko napisa v oznaki napisa. Vsaka vnaprej določena kategorija napisa se oblikuje glede na slog odstavka z istim imenom. Primer: kategorija napisa »Ilustracija« oblikujete s slogom odstavka »Ilustracija«.

Oštevilčevanje

Izberite vrsto oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti za napis.

Napis

Vnesite besedilo, za katerega želite, da se pojavi za številko napisa.

Ločilo

Vnesite izbirne besedilne znake, ki se pojavijo med številko in besedilom napisa.

Položaj

Napis doda nad ali pod izbranim elementom. Ta možnost je na voljo samo za nekatere predmete.

Možnosti

Številko poglavja doda k oznaki napisa. Za uporabo te možnosti morate slogu odstavka najprej dodelitiraven orisain nato slog uporabite za naslove poglavij v dokumentu.

Samopoimenovanje

Odpre pogovorno okno Naslov. Vsebuje enake podatke kot pogovorno okno, do katerega dostopate prek LibreOffice Writer – Samopoimenovanje v pogovornem oknu Možnosti.

Uporaba napisov

Dodajanje številk poglavij k napisom