Vstavi ročni prelom

Vstavi ročni prelom vrstice, prelom stolpca ali prelom strani na trenutnem položaju kazalke.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Ročni prelom


Vrsta

Izberite vrsto preloma, ki ga želite vstaviti.

Prelom vrstice

Konča trenutno vrstico in premakne besedilo desno od kazalke v naslednjo vrstico, ne da bi ustvaril novega odstavka.

Ikona namiga

Prelom vrstice lahko vstavite tudi s pritiskom na tipki dvigalka+vnašalka.


Prelom stolpca

Vstavi ročni prelom stolpca (v večkratnih postavitvah stolpcev) in premakne besedilo desno od kazalke na začetek naslednjega stolpca. Ročni prelom stolpca je označen kot nenatisljiv rob na vrhu novega stolpca.

Prelom strani

Vstavi ročni prelom strani in premakne besedilo desno od kazalke na začetek naslednje strani. Vstavljen prelom strani je označen kot nenatisljiv rob na vrhu nove strani.

Ikona namiga

Prelom strani lahko vstavite tudi s pritiskom tipk +vnašalka. Če pa želite naslednji strani dodeliti drugačen slog strani, morate uporabiti menijski ukaz, da ročno vstavite prelom strani.


Slog

Izberite slog strani za stran, ki sledi ročnemu prelomu strani.

Spremeni številko strani

Številko strani, ki jo določite, dodeli tisti strani, ki sledi za ročnim prelomom strani. Ta možnost je na voljo, če strani, ki sledi za ročnim prelomom, dodelite drugačen slog strani.

Številka strani

Vnesite novo številko strani za stran, ki sledi ročnemu prelomu strani.

Ikona opombe

Za prikaz ročnih prelomov izberite Pogled – Nenatisljivi znaki.


Vstavljanje in brisanje prelomov strani