Uredi polja

Odpre pogovorno okno, kjer lahko urejate lastnosti polja. Kliknite pred poljem in nato izberite ta ukaz. V pogovornem oknu lahko uporabite gumbe s puščicami za premik na prejšnje ali naslednje polje.

Tudi z dvojnim klikom polja v dokumentu lahko polje odprete za urejanje.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Polja


Ikona namiga

Za spremembo pogleda med imeni polj in vsebinami polj v dokumentu izberite Pogled – Imena polj.


Ikona opombe

Če v svojem dokumentu izberete DDE-povezavo in nato izberete Uredi – Polja, se bo odprlo pogovorno okno Uredi povezave.


Ikona opombe

Če kliknete pred poljem »pošiljatelj« in nato izberete Uredi – Polja, se odpre pogovorno okno Uporabniški podatki.


Vrsta

Navede vrsto polja, ki ga urejate.

Ikona opombe

Naslednji elementi pogovornega okna so vidni samo takrat, ko je izbrana ustrezna vrsta polja.


Izberi

Našteje možnosti polja, npr. »stalno«. Če želite, lahko kliknete drugo možnost za izbrano vrsto polja.

Oblika

Izberite obliko za vsebino polja. Za polja: datum, čas in uporabniško določena polja lahko na seznamu kliknete na »Dodatne oblike« in nato izberete drugačno obliko. Oblike, ki so na voljo, so odvisne od vrste polja, ki ga urejate.

Odmik

Prikaže odmik izbrane vrste polja, npr. za »Naslednjo stran«, »Številke strani« ali »Prejšnjo stran«. Vnesete lahko novo vrednost odmika, ki bo prištet številki izpisane strani.

Ikona opozorila

Če želite spremeniti dejansko številko strani in ne prikazane številke, ne uporabite vrednosti Odmik. Za spremembo številk strani preberite vodnik Številke strani.


Raven

Spremenite definirane vrednosti in ravni orisa za vrsto polja »Poglavje«.

Ime

Prikaže ime spremenljivega polja. Če želite, lahko vnesete novo ime.

Vrednost

Prikaže trenutno vrednost spremenljivega polja. Če želite, lahko vnesete novo vrednost.

Fiksna vsebina

Polje vstavi kot nespremenljivo vsebino, to pomeni, da polja ni mogoče posodobiti.

Pogoj

Prikaže pogoj, ki mora biti izpolnjen, da se polje aktivira. Če želite, lahko vnesete nov pogoj.

Potem, Sicer

Spremenite vsebino polja, ki je prikazana glede na izpolnjenost pogoja.

Makro

Odpre Izbirnik makrov, kjer lahko izberete makro, ki se bo zagnal, ko boste kliknili izbrano polje v dokumentu. Ta gumb je na voljo samo za polje funkcije »Izvedi makro«.

Sklic

Vstavite ali preoblikujte referenčno besedilo za izbrano polje.

Ime makra

Prikaže ime dodeljenega makra k izbranemu polju.

Ograda

Prikaže ogrado besedila izbranega polja.

Vstavi besedilo

Prikaže besedilo, ki je vezano na pogoj.

Formula

Prikaže formulo polja formule.

Nevidno

Skrije vsebino polja v dokumentu. Polje se vstavi kot majhen siv znak v dokumentu. Ta možnost je na voljo samo za vrste polj »Nastavi spremenljivko« in »Uporabniško polje«.

Uporabi

Doda uporabniško določeno polje na seznamIzbora.

Ikona

Uporabi

Izbriši

Iz seznama izbora odstrani uporabniško določeno polje. Odstranite lahko samo tista polja, ki niso uporabljena v trenutnem dokumentu. Če želite iz seznama odstraniti polje, ki je uporabljeno v trenutnem dokumentu, najprej izbrišete vse pojavitve polja v dokumentu, nato pa ga odstranite iz seznama.

Ikona

Izbriši

Izbor zbirke podatkov

Izberite registrirano podatkovno zbirko, iz katere želite vstaviti polje. Lahko spremenite tabelo ali poizvedbo, na katero se izbrano polje nanaša.

Številka zapisa

Prikaže številko zapisa podatkovne zbirke, ki se vstavi, ko je izpolnjen pogoj za polje »Katerikoli zapis«.

Puščica levo

V dokumentu skoči na prejšnje polje iste vrste. Ta gumb je aktiviran samo takrat, ko dokument vsebuje več kot eno polje iste vrste.

Ikona

Prejšnje polje

Puščica desno

V dokumentu skoči na naslednje polje iste vrste. Ta gumb je aktiviran samo takrat, ko dokument vsebuje več kot eno polje iste vrste.

Ikona

Naslednje polje

Polja