Krmar

Prikaže ali skrije okno Krmarja, kjer lahko skačete na različna mesta v vašem dokumentu. Krmar je na voljo tudi v stranski vrstici. Krmarja lahko uporabite tudi za vstavljanje elementov iz trenutnega dokumenta ali drugih odprtih dokumentov in za organizacijo glavnih dokumentov. Za urejanje predmeta v Krmarju z desnim gumbom kliknite na element in nato izberite ukaz iz kontekstnega menija. Če želite, lahko Krmarja zasidrate na rob svoje delovne površine.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Krmar

V vrstici Standardno kliknite

Ikona

Krmar vključen/izključen


Če želite odpreti Krmarja, izberite Pogled – Krmar. Če želite prestaviti okno Krmarja, povlecite njegovo naslovno vrstico. Krmarja zasidrate tako, da povlečete naslovno vrstico na levo ali desno stran delovne površine. Odsidrate ga s pritisnjeno krmilko in dvojnim klikom v sivem območju Krmarja.

Za ogled elementov v kategoriji kliknite na plus (+) zraven kategorije v Krmarju . Za prikaz številk elementov v kategoriji premaknete miškin kazalec preko kategorije v Krmarju. Za skok na element v dokumentu dvojno kliknite na element iz Krmarja.

Če želite skočiti na naslednji ali prejšnji element v dokumentu, kliknite na ikono Krmarjenje, odpre se orodna vrstica za krmarjenje, kliknite na predmetno kategorijo in nato še na zgornje ali spodnje puščice.

Ikona opombe

V Krmarju se skriti odsek dokumenta obarva sivo in prikaže besedilo kot »skrito«, ko se s kazalcem miške postavite nanj. Enako velja za vsebine slogov strani glave in noge, ki niso uporabljene v dokumentu, ter skrite vsebine v tabelah, okvirih besedila, grafiki, predmetih OLE in kazalih.


Preklopi pogled matrice

Preklopi med matričnim in navadnim pogledom, če je glavni dokument odprt.

Ikona

Preklopi pogled matrice

Krmarjenje

Odpre orodno vrstico Krmarjenje, kjer lahko skočite na prejšnji ali naslednji element iz kategorije, ki jo izberete. Izberite kategorijo in nato kliknite puščici »Prejšnja« in »Naslednja«.

Za nadaljevanje iskanja v orodni vrstici Krmarjenja kliknite ikono Ponovi iskanje.

Ikona

Krmarjenje

Prejšnji

Skoči na prejšnji element v dokumentu. Za določitev vrste elementa, na katerega bi skočili, kliknite ikono Krmarjenje in zatem predmetno kategorijo – npr. »Slike«.

Ikona

Prejšnji predmet

Naslednji

Skoči na naslednji element v dokumentu. Za določitev vrste elementa, na katerega bi skočili, kliknite ikono Krmarjenje in zatem še predmetno kategorijo – npr. »Slike«.

Ikona

Naslednji predmet

Številka strani

Vnesite številko strani, na katero želite skočiti, in zatem pritisnite vnašalko.

Ikona namiga

Za hiter premik kazalke na drugo stran v dokumentu pritisnite tipke dvigalka++F5, vpišite številko strani, na katero želite skočiti, in počakajte nekaj trenutkov.


Seznamsko polje

Prikaže ali skrije seznam Krmarja.

Ikona

Seznamsko polje vključeno/izključeno

Pogled vsebine

Preklaplja med prikazi vseh kategorij v Krmarju in izbranimi kategorijami.

Ikona

Preklopi pogled vsebine

Ikona namiga

Za hitro preureditev naslovov in z njimi povezana besedila iz seznama izberite kategorijo »Naslovi« in nato kliknite ikono Pogled vsebine. Sedaj lahko uporabite način povleci in spusti za preureditev vsebin.


Nastavi opomnik

Kliknite tukaj, da nastavite opomnik na trenutnem položaju kazalke. Določite lahko največ pet opomnikov. Za skok nanj kliknite ikono Krmarjenje, v oknu Krmarjenje kliknite Opomnik in nato še gumb Prejšnji ali Naslednji.

Ikona

Nastavi opomnik

Glava

Kazalko premakne v glavo ali pa iz glave v področje besedila dokumenta.

Ikona

Glava

Noga

Kazalko premakne v nogo ali pa iz noge na področje besedila dokumenta.

Ikona

Noga

Sidro <-> besedilo

Skače med besedilom sprotnih opomb in sidrom sprotnih opomb.

Ikona

Sidro <-> besedilo

Vlečni način

Nastavi možnost povleci in spusti za vstavljanje elementov iz Krmarja v dokument, npr. kot hiperpovezavo. Kliknite ikono in izberite možnost, ki jo želite uporabiti.

Ikona

Vlečni način

Vstavi kot hiperpovezavo

Ustvari hiperpovezavo, ko povlečete in spustite element v trenutni dokument. Kliknite na hiperpovezavo v dokumentu, da skočite na predmet, na katerega hiperpovezava kaže.

Vstavi kot povezavo

Izbrani element, ki ste ga povlekli in spustili v trenutni dokument, vstavi kot povezavo. Besedilo se vstavi kot zaščiten odsek. Vsebine povezave se samodejno posodabljajo takrat, ko se spremeni vir. Za ročno posodabljanje povezav v dokumentu izberite Orodja – Posodobi – Povezave. Povezav ne morete ustvariti za grafiko, predmete OLE, sklice in kazala.

Vstavi kot kopijo

Kopijo izbranega elementa vstavi tam, kjer ste povlekli in spustili v trenutni dokument. Ne morete povleči in spustiti kopij grafike, predmetov OLE, sklicev in kazal.

Raven orisa

Kliknite to ikono in nato izberite številko naslova ravni orisov, ki jih želite prikazati v oknu Krmarja. Ta ukaz lahko prikličete tako, da z desnim gumbom kliknete na naslov v oknu Krmarja.

1-10

Kliknite 1 za prikaz glavnih naslovov (naslovov poglavij) v oknu Krmarja in 10 za prikaz vseh naslovov.

Ikona

Raven orisa

Povišaj poglavje

V Krmarju in v dokumentu premakne izbrani naslov in besedilo pod naslovom za eno raven višje. Če želite premakniti samo izbrani naslov in ne besedila, povezanega z njim, pritisnite krmilko in nato kliknite to ikono.

Ikona

Povišaj poglavje

Znižaj poglavje

V Krmarju in v dokumentu premakne izbrani naslov in besedilo pod naslovom za eno raven nižje. Če želite premakniti samo izbrani naslov in ne besedila, povezanega z njim, pritisnite krmilko in nato kliknite to ikono.

Ikona

Znižaj poglavje

Povišaj raven

Za en nivo poveča orisni nivo izbranega naslova in naslove, ki se pojavijo pod tem naslovom. Za samo povečanje orisnega nivoja izbranega naslova, držite krmilko in kliknite na to ikono.

Ikona

Povišaj raven

Ponižaj raven

Za eno raven zmanjša orisno raven izbranega naslova in naslove, ki se pojavijo pod tem naslovom. Za samo zmanjšanje orisne ravni izbranega naslova, držite pritisnjeno krmilko in kliknite to ikono.

Ikona

Ponižaj raven

Odpri dokumente

Navede imena vseh odprtih dokumentov z besedilom. Za pogled vsebine dokumenta v oknu Krmarja izberite ime dokumenta iz seznama. Trenutni dokument, ki je prikazan v Krmarju, je označen z besedo »aktivno«, ki je navedena takoj za imenom v seznamu.

Z desnim gumbom lahko kliknete na element v Krmarju, izberete Prikaz in nato kliknete na dokument, ki ga želite pogledati.