Drugi simboli

Pokaže razne matematične simbole.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni v ukaznem oknu – izberite Drugi

Izberite Pogled – Elementi; nato v podoknu Elementi v seznamskem polju izberite Drugi.


Simboli podrobno

Ikona

Delno

Vstavi simbol za parcialni odvod. Ukaz za okno Ukazi: partial

Ikona

Neskončno

Vstavi simbol za neskončnost. Ukaz za okno Ukazi: infinity ali infty

Ikona

Nabla

Vstavi simbol za vektorski operator Nabla. Ukaz za okno Ukazi: nabla

Ikona

Obstaja

Vstavi simbol za eksistenčni kvantifikator. Ukaz za okno Ukazi: exists

Ikona

Ne obstaja

Vstavi simbol za eksistenčni kvantifikator. Ukaz za okno Ukazi: notexists

Ikona

Za vse

Vstavi simbol za univerzalni kvantifikator »za vse«. Ukaz za okno Ukazi: forall

Ikona

h-črtica

Vstavi simbol za konstanto h-črtica. Ukaz za okno Ukazi: hbar

Ikona

Lambda črtica

Vstavi simbol za lambda-črtica. Ukaz za okno Ukazi: lambdabar

Ikona

Realni del

Vstavi simbol za realni del kompleksnega števila. Ukaz za okno Ukazi: re

Ikona

Imaginarni del

Vstavi simbol za imaginarni del kompleksnega števila. Ukaz za okno Ukazi: im

Ikona

Weierstrassova p-funkcija

Ta ikona vstavi simbol za Weierstrassovo p-funkcijo. Ukaz za okno Ukazi: wp

Ikona

Puščica levo

Ta ikona vstavi puščico levo. Ukaz za okno Ukazi: leftarrow

Ikona

Puščica desno

Ta ikona vstavi puščico desno. Ukaz za okno Ukazi: rightarrow

Ikona

Puščica navzgor

Ta ikona vstavi puščico navzgor. Ukaz za okno Ukazi: uparrow

Ikona

Puščica navzdol

Ta ikona vstavi puščico navzdol. Ukaz za okno Ukazi: downarrow

Ikona

Tripičje (izpust)

Ta ikona vstavi znak za izpust (tripičje spodaj). Ukaz za okno Ukazi: dotslow

Ikona

Tripičje matematične osi

Ta ikona vstavi znak za osni izpust (sredinsko navpično tropičje). Ukaz za okno Ukazi: dotsaxis

Ikona

Navpično tripičje

Ta ikona vstavi znak za navpični izpust (navpično tropičje). Ukaz za okno Ukazi: dotsvert

Ikona

Diagonalno tripičje navzgor

Ta ikona vstavi znak za diagonalni izpust (poševno tripičje od spodaj levo do zgoraj desno). Ukaz za okno Ukazi: dotsup ali dotsdiag

Ikona

Diagonalno tripičje navzdol

Ta ikona vstavi simbol za diagonalni izpust navzdol (poševno tripičje od levo zgoraj do desno spodaj). Ukaz za okno Ukazi: dotsdown

Obrnjeni epsilon lahko vstavite tako, da v okno Ukazi vtipkate backepsilon.

Za vnos ograde v formulo vnesite <?> v okno Ukazi.