Elementi

To je seznam operatorjev, funkcij, simbolov in možnosti oblikovanja, ki jih lahko vstavite v formule.

Nekaj primerov prikazuje obseg operacij.

Okno za izbor je razdeljeno na dva dela. Če kliknete na simbol na vrhu okna, se bodo v spodnji polovici okna prikazali njemu podrejeni simboli.

Do istih funkcij v podmenijih dostopate prek kontekstnega menija v oknu Ukazi.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Elementi


Unarni/binarni operatorji

Izberete lahko razne unarne in binarne operatorje, s katerimi sestavite svojo formulo LibreOffice Math. Unarni operatorji delujejo z eno ogrado. Binarni so tisti operatorji, ki povezujejo dve ogradi. Spodnji del podokna Elementi prikazuje posamezne operatorje. Kontekstni meni okna Ukazi vsebuje tudi seznam teh kot tudi dodatnih operatorjev. Če potrebujete operator, ki ga v podoknu Elementi ni, uporabite kontekstni meni ali pa ga vtipkajte neposredno v okno Ukazi.

Relacije

Pri strukturiranju svoje formule LibreOffice Math lahko izbirate med različnimi relacijami. Funkcije relacij so prikazane v spodnjem delu podokna Elementi. Seznam je tudi v kontekstnem meniju okna Ukazi. Vse tiste relacije, ki jih v podoknu Elementi ali v kontekstnem meniju ni mogoče najti, lahko vnesete ročno v okno Ukazi.

Operacije z množicami

Priredite različne operatorje nad množicami znakom v svoji formuli LibreOffice Math. Posamezni operatorji so prikazani v spodnjem delu podokna Elementi. Odprite kontekstni meni v oknu Ukazi, kjer je identičen seznam posameznih funkcij. Če kakega operatorja ne najdete v podoknu Elementi, ga boste morali vnesti v okno Ukazi. Neposredno lahko vnesete tudi druge dele formule, četudi simboli zanje že obstajajo.

Funkcije

Izberite funkcijo v spodnjem delu podokna Elementi. Seznam teh funkcij je tudi v kontekstnem meniju okna Ukazi. Funkcije, ki jih v podoknu Elementi ne najdete, je potrebno vnesti ročno v okno Ukazi.

Operatorji

Za strukturiranje svoje formule LibreOffice Math lahko izbirate med različnimi operatorji. Operatorji, ki so na razpolago, so vsi vidni v spodnjem delu podokna Elementi. Navedeni so tudi v kontekstnem meniju okna Ukazi. Operatorje, ki jih ni ne v podoknu Elementi ne v kontekstnem meniju, vnesite neposredno v okno Ukazi.

Atributi

Za formule so vam v LibreOffice Math na voljo različni atributi. Nekaj atributov je prikazanih v spodnjem delu podokna Elementi. Seznam teh atributov najdete v kontekstnem meniju okna Ukazi. Atribute, ki jih ni ne v podoknu Elementi ne v kontekstnem meniju, vnesite neposredno v okno Ukazi.

Oklepaji

Pri strukturiranju svoje formule LibreOffice Math lahko izbirate med raznimi vrstami oklepajev. Vrste oklepajev so prikazane v spodnjem delu podokna Elementi. Seznam oklepajev je tudi vkontekstnem meniju okna Ukazi. Oklepaje, ki jih ni ne v podoknu Elementi ne v kontekstnem meniju, vnesite neposredno v okno Ukazi.

Oblika

Ko oblikujete formulo LibreOffice Math, lahko izbirate med raznimi možnostmi. Možnosti za oblikovanje so prikazane v spodnjem delu podokna Elementi. Seznam teh funkcij je tudi v kontekstnem meniju okna Ukazi.

Drugi simboli

Pokaže razne matematične simbole.

Matematični primeri LibreOffice

Sledi seznam primerov formul v LibreOffice Math.

Referenčne tabele za formule

Ta odsek vsebuje sezname številnih operatorjev, funkcij, simbolov in možnosti oblikovanja, ki so na voljo v LibreOffice Math. Številne prikazane ukaze lahko vstavite s pomočjo ikon v oknu Elementi ali iz kontekstnega menija okna Ukazi.