Naslednji označevalnik

Premakne kazalko do naslednjega označevalnika (na desno).

Ikona opombe

»Označevalniki« so ograde. Pojavljajo se kot <?> v oknu Ukazi.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Naslednji označevalnik

Tipka F4