Vrstica Oblikovanje besedila

Če želite prikazati vrstico Oblikovanje besedila, postavite kazalko v predmet z besedilom.

Ime pisave

Tukaj lahko s seznama izberete ime pisave ali ga vnesete direktno v polje za vnos.

Navedete lahko več pisav, ločenih s podpičjem. V tem primeru LibreOffice uporabi naslednjo pisavo na seznamu, če prejšnja ni na voljo.

Ikona

Ime pisave

Velikost pisave

Velikost pisave lahko izberete iz seznama ali jo vnesete ročno.

Krepko

Izbrano besedilo se poudari. Če je kazalka na besedi, se poudari celotna beseda. Če je izbor ali beseda v celoti poudarjena, se oblikovanje odstrani.

Ikona

Krepko

Ležeče

Izbrano besedilo se izpiše v ležečem tisku. Če je kazalka na besedi, se celotna beseda izpiše v ležečem tisku. Če je izbor ali beseda v celoti v ležečem tisku, se oblikovanje odstrani.

Ikona

Ležeče

Podčrtano

Izbrano besedilo se podčrta ali pa se črta odstrani.

Ikona

Podčrtano

Barva pisave

Kliknite, če želite uporabiti trenutno barvo pisave za izbrane znake. Če želite spremeniti barvo besedila, lahko prav tako kliknete tukaj in nato povlečete po izbranem besedilu. Če želite odpreti orodno vrstico Barva pisave, kliknite puščico poleg ikone.

Ikona

Barva pisave

Levo

Izbrani odstavek oziroma odstavki se poravnajo na levi rob strani.

Ikona

Poravnaj levo

Na sredini

Izbrani odstavek oziroma odstavki se poravnajo na sredino strani.

Ikona

Desno

Izbrani odstavek oziroma odstavki se poravnajo na desni rob strani.

Ikona

Poravnaj desno

Poravnaj obojestransko

Poravna izbrani odstavek oziroma odstavke na levi in desni rob strani. Če želite, lahko navedete tudi možnosti poravnave za zadnjo vrstico odstavka, tako da izberete Oblika – Odstavek – Poravnava.

Ikona

Obojestransko

Povečaj razmik

Kliknite ikono Povečaj razmik, če želite povečati razmik med izbranim in predhodnim stavkom.

Ikona

Povečaj razmik

Zmanjšaj razmik

Kliknite ikono Zmanjšaj razmik, če želite zmanjšati razmik med izbranim in predhodnim stavkom.

Ikona

Zmanjšaj razmik

Oznake vključene/izključene

Dodeli točke oznak izbranim odstavkom ali jih odstrani iz označenih odstavkov.

Ikona

Oznake vključene/izključene

Znak

Spremeni pisavo in oblikovanje pisave za izbrane znake.

Ikona

Znak

Odstavek

Spremeni se oblika trenutnega odstavka, kot npr. zamiki in poravnave.

Ikona

Odstavek

Podpora azijskim jezikom

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Smer besedila od leve proti desni

Tukaj določite vodoravno smer besedila.

Ikona

Smer besedila od leve proti desni

Smer besedila od zgoraj navzdol

Tukaj določite navpično smer besedila.

Ikona

Smer besedila od zgoraj navzdol

Povečaj pisavo

Poveča velikost pisave izbranega besedila.

Zmanjšaj pisavo

Zmanjša velikost pisave izbranega besedila.