Vstavi

Ta meni vsebuje ukaze, namenjene vstavljanju novih elementov v dokument, npr. slik, predmetov, posebnih znakov in drugih datotek.

Podvoji prosojnico

Vstavi kopijo trenutne prosojnice za trenutno prosojnico.

Razširi prosojnico

Ustvari novo prosojnico iz vsake orisne točke na vrhnji ravni (besedilo eno raven nižje od naslovnega besedila v hierarhiji orisa) izbrane prosojnice. Besedilo orisa postane naslov nove prosojnice. Točke orisa pod vrhnjo ravnijo na izvirni prosojnici se na novi prosojnici premaknejo navzgor za eno raven.

Prosojnica s povzetkom

Ustvari novo prosojnico, ki vsebuje označen seznam iz naslovov prosojnic, ki izbrani prosojnici sledijo. Prosojnica s povzetkom je vstavljena za zadnjo prosojnico.

Številka strani

Doda številko prosojnice ali strani.

Datum in čas

Doda datum in čas kot polje.

Polja

Naniza pogosto uporabljena polja, ki jih lahko vstavite v prosojnico.

Komentar

Vstavi komentar okoli izbranega besedila ali na trenutnem položaju kazalke.

Poseben znak

Omogoča uporabniku vstavljanje posebnih znakov iz nabora simbolov v nameščenih pisavah.

Oblikovalna oznaka

Odpre podmeni, prek katerega lahko vstavite posebne oblikovalne oznake, kot so nedeljivi presledek, delilni vezaj in možni prelomni znak.

Hiperpovezava

Odpre pogovorno okno, ki vam omogoča ustvarjanje in urejanje hiperpovezav.

Animirana slika

Ustvari animacijo po meri na trenutni prosojnici. Za ustvarjanje animacije lahko uporabite le obstoječe predmete.

Tabela

Vstavi novo tabelo na trenutno prosojnico ali stran.

Medijska datoteka

Podmeni predstavi razne vire, iz katerih lahko vstavite sliko, zvočni posnetek ali videoposnetek.

Zvok/video

V dokument vstavi zvočno ali filmsko datoteko.

Predmet

Vstavi vdelani predmet v dokument, vključno s formulami, 3D-modeli, grafikoni in predmeti OLE.

Grafikon

Vstavi grafikon.

Plavajoči okvir

V trenutni dokument vstavi plavajoči okvir. Plavajoče okvire v dokumentih HTML uporabljamo za prikazovanje vsebine druge datoteke.

Datoteka

Vstavi datoteko na aktivno prosojnico. Vstavite lahko datoteke LibreOffice Draw ali Impress, pa tudi besedilo iz dokumenta HTML ali datoteke z besedilom.

Glava in noga

Doda ali spremeni besedilo v ogradah na vrhu ali dnu prosojnic in matric prosojnic.